20.1.11

"döden är slutet av livet, en total och oåterkallelig avstanning av vitala funktioner i en biologisk organism."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar